Sunday, October 8th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 8, 2023

อำนวยความสะดวกในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบในการนี้ รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 10 นายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยมีครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ควบคุม