Tuesday, September 13th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 13, 2022

เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน

วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่สุนทร นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นายสุทิน คงสนุ่น นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ให้เกียรติร่วมชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และตัวแทนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย