Wednesday, September 28th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 28, 2022

“เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์”

“เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์”
ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติ เข้ามาจัดกิจกรรม “เด็กและเยาวชนลำปาง เปิดประตู รู้ทันสื่อออนไลน์” ภายใต้โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางสัญจร โดยมี นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดพิธี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์ วิจารณ์สื่อ อย่างเท่าทัน และใช้สื่อได้ถูกต้องและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม✨❤️